Fire unge arbeidstakere i alderen 15 – 17 år jobber i omsorgsboligene med oppgaver som blant annet på- og avdekking av matbord i fellesareal, oppvask etter måltider og bringer og henter tøy til vask. Prosjektet skal evalueres høsten 2018 for å vurdere om servicemedarbeider i enhet omsorgsbolig er en ordning som skal videreføres.

 

Servicemedarbeidere i omsorgsboligene
Jens Kristian Rødland Jenssen, Deeqa Salsal og Dina Buer.jpg Marthine Mathisen.jpg
Jens Kristian Rødland Jenssen, Deeqa Salsal og Dina Buer  Martine Mathisen

 

.