Til orientering må det fortsatt søkes om å tenne opp ild i og i nærheten av skog og utmark frem til 15. september 2018. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.

Vi minner også om aktsomhetsplikten enhver plikter å vise ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Jfr. Forskrift om brannforebygging §3.