PP-tjenesten har ansvar for oppfølging i kommunene Rakkestad og Marker. Rakkestad består av 3 barneskoler og en 
ungdomsskole og 9 barnehager. Marker består av 1 barne- og ungdomsskole og 4 barnehager.

Vi ønsker ansatte som kan bidra til kvalitetsarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling for barn, elever og voksne med særskilte behov.

Hoveddelen av stilling vil omfatte rådgivertjenester på system- og individrettede oppgaver.

Rakkestad kommune ønsker en PP-tjeneste med stort fokus på tverrfaglig samarbeid, forebyggende og tidlig innsats 
og rådgiving/veiledning av barnehager og skoler. PP-tjenesten vil ha en viktig rolle i det tverrfaglige samarbeidet i 
kommunene.

De sentrale oppgavene til PPT er: rådgivning og veiledning i forhold til barn/elever/voksne med særskilte behov, 
kompetanse- og organisasjonsutvikling av barnehager og skoler i tillegg til sakkyndig utredning.

Til utlysningen: