Kort om stillingen

Ved Rakkestad og Marker PP-tjeneste er det ledig 100% fast stilling som PP-rådgiver med snarlig tiltredelse.
De sentrale oppgavene til PPT er: Rådgivning og veiledning knyttet til barn/elever/voksne med særskilte behov, kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i tillegg til sakkyndig utredning og vurdering.PP-tjenesten for Rakkestad og Marker har et tett samarbeid med skoler og barnehager i begge kommunene, og bruker mye tid på systemrettet arbeid gjennom bl.a. observasjoner og veiledning knyttet til læringsmiljø og pedagogisk tilrettelegging. Som PP- rådgiver er man også delaktig i fagutvikling på enhetene i skole og barnehage gjennom å holde blant annet foredrag og kurs.

Kvalifikasjonskrav

- Mastergrad innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk
- Erfaring fra arbeid i/samarbeid med skole
- Annen relevant høyere utdanning kan bli vurdert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker en medarbeider som har

- Utredningskompetanse/erfaring fra pedagogisk- psykologisk sakkyndighetsarbei
- Kompetanse/erfaring/interesse for veiledning og utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole
- Erfaring fra pedagogisk-psykologisk rådgivning i barnehage og skole
- Et stort engasjement for barn og unge og deres rettigheter

Det stilles krav til å arbeide effektivt, tåle et høyt arbeidstempo og like faglige utfordringer. Krav til gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner anses som svært viktig.