Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
21/39-5
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: Sæves Borettslag
21/1224-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: Gunnar Line
21/1283-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/774-6
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1361-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1362-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1363-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/1364-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/1073-8
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1365-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1056-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Arbeidstilsynet
19/1766-7
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1374-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Gunn Ragnhild Oterhals
21/1281-2
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Tømrer Lars Henrik Moe AS
20/1766-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: John-Fredrik Barkost, Rakkestadhallene AS
21/965-14
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Viken fylkeskommune
16/4019-12
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1342-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
20/206-6
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/1375-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Bjørnstad Bygg AS
19/2685-10
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1376-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Statens vegvesen
21/735-4
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
20/1460-41
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Valgdirektoratet
20/1086-62
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1291-10
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1291-11
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
18/1548-62
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
17/58-62
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
16/836-70
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
17/1175-56
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1366-1
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: Flere mottakere
21/1366-2
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/438-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Inbdustriveien Utvikling AS/Rakkestad Spesialbakeri AS
21/860-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/464-12
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/240-8
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Sykehuset Østfold AS
21/219-12
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1367-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/858-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
18/1274-4
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1368-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Kunnskapsdepartementet
21/35-41
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Thomas Ramstad
21/1369-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: NRK
16/4368-39
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/940-5
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Byggkonsulent Håkon Stubberud AS
21/1370-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Skadeforebyggende forum
21/132-53
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Eurofins Environment
21/1371-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Technogarden Engineering Resources AS
21/808-4
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Siri Sagbakken
21/808-5
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Mette Kristin Henriksen
16/931-38
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1372-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Atle Skammelsrud
21/230-25
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Skaun Borettslag
20/615-463
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Nordlandsforskning
20/615-464
Dato: 31.05.2021 - Avsender: IMDi
20/615-465
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Helsedireketoratet
20/615-466
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Helsedirektoratet
21/625-48
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Heia Misjonsforening
20/2094-4
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Sekretariatet for Osloregionen
20/1086-63
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1279-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-32
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
17/461-2
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
17/461-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
17/461-4
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
19/1574-13
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
19/2584-6
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
19/2606-8
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
19/2616-5
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1073-9
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1073-10
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
18/3160-13
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1373-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
16/2066-17
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
19/1463-10
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1353-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: Maria Lindback NRK INNLANDET
20/2338-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1350-2
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: Torp Ida
21/808-6
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Morten Rasmussen
21/233-33
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
18/936-37
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-34
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/233-35
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
18/936-38
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/233-36
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
19/1635-18
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-37
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/1377-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/724-3
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-38
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/233-39
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
19/1635-19
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
16/1232-7
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/692-8
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/692-9
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/504-2
Dato: 31.05.2021 - Avsender: Innovasjon Norge
17/2421-15
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
17/2421-16
Dato: 31.05.2021 - Mottaker: *****************
21/233-40
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1398-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-41
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/1404-1
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************
21/233-42
Dato: 31.05.2021 - Avsender: *****************