Hvem er i politirådet i Rakkestad kommune?

Rådet består av 8 faste representanter, herunder 5 representanter fra kommunen og 3 representanter fra politiet, med følgende sammensetning:

  Representant  
  Leder for politirådet
Ordfører 
 
  Rådmann /Kommunedirektør  
  SLT - koordinator  
  Seksjonsleder Familiesenter  
  Seksjonsleder NAV  
  Politikontakt  
  Avsnittsleder forebyggende politi  
  Nærpolitisjef  
  Tjenesteenhetsleder politi  


Andre kan delta etter faglige behov.
Politirådet avholder minimum 3 møter i året.