RAKKESTAD FRP

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 997877284

Hjemmeside:
rakkestad.frp.no
Stiftelsesdato:
1987-01-01
Postadresse:
c/o Kjell Haga
Krokveien 108
1892 DEGERNES