RAKKESTAD BRANNKORPSFORENING

Yrkessammenslutninger

Org.nummer: 918798153

Forretningsadresse:
Rådhusveien 8
1890 RAKKESTAD
Stiftelsesdato:
1992-01-24
Postadresse:
c/o Kjetil Lillerud
Hestehovveien 65
1890 RAKKESTAD