Planleggingsdager for barnehageåret 2020/2021

Dag: Dato:
  2020
torsdag 13.08 2020
fredag 14.08 2020
fredag 13.11 2020
  2021
mandag 04.01 2021
fredag 14.05 2021
mandag 07.06 2021
mandag 16.08 2021
tirsdag 17.08 2021
onsdag 17.11 2021