Rakkestad kommune skal rullere plan for idrett og fysisk aktivitet. Gjelende plan er for perioden 2015-2026. Den nye planen skal gjelde fra 2019 -2030.I Rakkestad er det mange anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet. Vi skal jobbe videre med å utvikle disse anleggene, og eventuelt også bygge nye anlegg. 

Kåre og Grethe.jpg
Kultursjef Grethe Torstensen og seksjonsleder Kommunikasjon og kultur Kåre Kristiansen  jobber med planen.

Rakkestad kommune eier og drifter noen anlegg, men det er flest anlegg som eies og driftes av lag og foreninger i Rakkestad. Mange av disse er bygget ved hjelp av spillemidler.

Gjeldende plan

Den gjeldende planen, for perioden 2015-2016 kan du lese her. Har du innspill til innhold og utforming av planen kan dette sendes til kultursjef Grethe Torstensen.