Krav
Fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Du bør søke dersom du:
- er ansvarsbevisst og initiativrik
- har evne til å arbeide selvstendig og i team
- har humor og er glad i å jobbe i et hektisk miljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
- tett samarbeid med engasjerte ansatte
- et godt arbeidsmiljø hvor du blir inkludert
- god struktur og tydelig ledelse

Arbeidsvilkår
Lønns- og arbeidsvilkår , rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover , forskrifter og avtaler.

Tilsetting i barnehage er betinget av at det før tiltredelse kan legges frem politiattest i tråd med § 30 i Barnehageloven (vedlegges ikke søknaden).

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.