Breddeutvidelsen vil gjøres inn på kommunal grunn opp mot Ungdomsskolen. Trærne var så store at de ikke lot seg flytte, og måtte tas ned. Det vil bli vurdert planting av nye trær når anlegget er ferdigstilt. Oppgraderingen av veibanen skjer i forbindelse med legging av nye kommunale vannledninger og fremføring av fjernvarme i Parkveien.