Vi henstiller besøkende og de som har arbeidsplass i sentrum om å benytte parkering andre steder i anleggs-/byggeperioden, slik som Bankplassen, området ved jernbanen/isenområdet og andre omkringliggende parkeringsplasser.