Dette er et tilbud til deg som er pårørende eller nær venn til en person med demens. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kjennskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den som er syk og for omgivelsene. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på demens.

Målet til pårørendeskolen er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommen og å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både i hjemmet og i institusjon. Kurset skal også gi grunnlag for at pårørende kan håndtere situasjonen bedre, samt gi kunnskap om hjelpemuligheter og rettigheter i det offentlige tjenesteapparatet. 

Tid og sted:

Oppstart er mandag 27. februar 2023 kl. 18.00–21.00 i Indre Østfold rådhus i Askim. Pårørendeskolen går over fem mandager. 

Pris og påmelding:

Pris er kr 200,- per deltaker/kr 350,- per familie
Påmelding til Elisabeth Gustavson på tlf. 924 19 161 innen 17. februar.

 

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over fem samlinger med følgende temaer:

Dag 1: 27. februar

Hva er demens? Årsak - symptomer - forløp – behandling v/ Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Ullevål universitetssykehus

Dag 2: 6. mars

Kommunikasjon og samhandling v/ Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken,
Ullevål universitetssykehus

Dag 3: 13. mars

Juridiske aspekter, fremtidsfullmakt, vergemål v/Wenche Smedstad, seniorrådgiver/jurist, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Dag 4: 20. mars

Pårørendefortelling v/Lisbeth Eiesland, Rakkestad
Informasjon om demensforeningen og likepersonsarbeid v/Nina Nesholen, leder av Indre Østfold demensforening

Dag 5: 27. mars

Hvordan sikre hjemmet, brannforebyggende tiltak v/ Forebyggende avdeling, Indre Østfold brann og redning IKS
Kognitive hjelpemidler v/Hilde Stadaas, ergoterapeut, medlem av Hukommelsesteamet
Tilbud og rettigheter i kommunen v/Linda Tendeland, demenskoordinator Indre Østfold kommune og Solveig Reinfjord, fagansvarlig demens og alderspsykiatri, Rakkestad kommune

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens - plakat

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens - brosjyre