TEKNA

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne.
Foreningen har over 55 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.
Mesteparten av Teknas medlemmer jobber i privat sektor.

Tillitsvalgt: Espen Glosli

FAGFORBUNDET

Fagforbundet - Norges største forbund.
Gjennom omtanke, samhold og solidaritet til vi bidra til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser med god kvalitet.
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i alle yrkesgrupper i offentlig sektor, men har også medlemmer i privat sektor.

Hovedtillitsvalgt: Marit Bratlie

NITO

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon,  er en organisasjon som pr. 25.04.2014 har en bedriftsgruppe i Rakkestad kommune som består av totalt 4 medlemmer.

Tillitsvalgt: Espen Jordet
 

OVERSIKT OVER FAGORGANISASJONER MED HOVEDTILLITSVALGTE/KONTAKTPERSONER
I RAKKESTAD KOMMUNE 

 

Fagorganisasjon

Hovedsammenslutning

Hovedtillitsvalgt

Kontakt:

Akademikerforbundet

Akademikerne

Anne Grethe Tollefsen

479 70 243

Bibliotekarforbundet

YS

Ruth Østby

404 35 505

Delta

YS

Arne Gjerberg

905 39 535

Den norske jordmorforening

Akademikerne

for tiden ingen representant

 

Den norske legeforening

Akademikerne

Navdeep Kaur

69 22 40 70

 

Fagforbundet

LO

Marit Bratlie

488 82 455

Fellesorganisasjonen / FO

LO

Ardiana Shabani Ibrahimi

954 76 755

Forskerforbundet

UNIO

For tiden ingen representant

 

Juristforbundet

Akademikerne

Charlotte Scott Hult

479 73 256

Lederne 

Frittstående

Marit Ingberg Østbye

990 72 337

Musikernes fellesorganisasjon / MFO

LO

Jan Bunes
Fungerer som lokal tillitsvalgt i regionslaget Oslo, Akershus og Østfold

901 59 220

Naturviterne / NAFO

Akademikerne

Knut Østby

916 91 884

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon / NITO

Akademikerne

Espen Jordet

901 51 273

Norsk Fysioterapeutforbund / NFF og Norsk Ergoterapeutforbund / NETF

UNIO

Kristina Rasmussen

489 99 504

Norsk sykepleierforbund /NSF

UNIO

Lise Grundt

976 68 839

Samfunnsviterne

Akademikerne

Christian Hjulstad

415 29 909

 

Teknisk naturfaglig forening / TEKNA
 
Akademikerne Espen Jordet 901 51 273
Utdanningsforbundet
 
UNIO Lill Eikrem 975 80 081

Velferdstilsattes yrkesorganisasjon / AVYO 

 

YS

Kontakt Nav, for kontakt med representanten for avd. Rakkestad

55 55 33 33