Bakgrunnen er Rakkestad kommunes medlemskap i Miljøfyrtårnstiftelsen og politikernes ønsker om at kommunen også skal sertifisere sine egne enheter.
Medlemskap i stiftelsen gir mulighet for bedrifter i bygda til å bli sertifisert, noe 2 bedrifter foreløpig har benyttet seg av.

Ønsket å være først
Os skole, ved ansatte og elever, meldte selv interesse for arbeidet og ønsket å være den første enheten i kommunen som blir sertifisert.

Å være en miljøfyrtårnskole betyr blant annet:

  • Å gjøre bevisste valg rundt forbruk
  • Ha fokus på avfallshåndtering / sortering / gjenvinning
  • Ha fokus på gjenvinning
  • Ha fokus på holdningsskapende arbeid

En sertifiseringsprosess betyr bl.a. :

  • Å lage en handlingsplan for å redusere energibruk (vann, strøm etc)
  • Revidering av HMS-rutinene som omhandler elevenes og lærernes fysiske arbeidsmiljø
  • Arrangere årlig miljødag
  • Ha en årlig gå- og sykkelaksjon
  • Ha fokus på miljømerkede varer, og økologiske varer der det er mulig / naturlig, ved innkjøp

Evaluering – sertifisere alle skolene?
Hele sertifiseringsprosessen av Os skole skal evalueres av Rakkestad kommune og forhåpentligvis danne mal for sertifisering av de andre skolene etter hvert – og deretter flere kommunale enhetene.