Rakkestad kommune sine ansatte er så langt ikke tatt ut i streik. Ytterligere opptrapping av antall streikende forventes ikke før tidligst fredag 15. august. Hvorvidt ansatte i Rakkestad kommune vil bli omfattet av en evt. eskalering, gjenstår å se.