Rakstinger kan bli mer klimabevisst med www.klimaklubben.no .

 

 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt” er et positivt utgangspunkt for å legge om sine vaner/uvaner i mer klimavennlig retning. På klimaklubben.no kartlegger man miljø- og klimastatus på individnivå, setter seg mål og mottar oppfølging. Brukerne av dette nettstedet skal selv bidra til å fylle på med informasjon. En kan opprette grupper, konkurrere, diskutere, skrive innlegg og sammenligne seg med naboen og dele både resultater og erfaringer og kunnskap.

 

 

Grønn Hverdag, som er Norges største nettverk av miljøbevisste forbrukere, lanserte høsten 2008 nettstedet klimaklubben.no. Grønn Hverdag ønsker med dette verktøyet å nå så mange innbyggere som mulig og det er en spennende mulighet til å kjenne på pulsen hva folk er opptatt av. Ved hjelp av en CO2 kalkulator får man omregnet valg i hverdagen til utslipp av CO2 eller grønne poeng. Dette vil bidra til at langt flere vil se sammenhengen mellom det man gjør i hverdagen og de store miljø- og klimautfordringene. Man kan definere seg mål og motta oppfølging på de områdene man har størst forbedringspotensiale. Både tips om klimavennlige oppskrifter eller tips til hvordan man skal redusere bilkjøringen sin, alternativt bli god på økokjøring – er noe av det man kan lære mer om på klimaklubben.

 

Nettstedet ble høytidelig åpnet ved at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim klikket snoren, den 1. september, og medlem nummer én er HKH Mette Marit.