Alle husstander får utlevert 2 dunker og en sekk. Unntakene er de som inngår samarbeidsavtaler. (Mer om dette litt lenger ned i artikkelen).

Hva skal kastes hvor?

 • Plastemballasje -> plastsekk
 • Papp og papiravfall –> avfallsdunk papp/papir
 • Restavfall –> avfallsdunk restavfall
 • Kartonger til kartonglotteriet -> avfallsdunk papp/papir
 • Glass og metallemballasje –> returpunkt
 • Tekstiler –> returpunkt
 • EE avfall og farlig avfall -> KOPLA
   
 • Sortering av matavfall innføres ikke i denne omgangen. Hvis det kommer nasjonale føringer vil Rakkestad kommune etterkomme dette. 
   

Hva er plastemballasje?

Noen ting er plast, men ikke plastemballasje, f.eks barneleker. Disse skal kastes i restavfallet.

Plastemballasje.JPG


Henteplass

 • I tettbebygde strøk skal dunkene/sekken settes maks 3 meter fra kommunal vei på hentedagene.
 • I landlige strøk/bygda følger renovatør postrutene, dvs dunkene/sekken settes ved/ i nærheten av postkassene hentedagene.

Hva skjer med avfallet?

 • Restavfallet kjøres til forbrenningsanlegget i Rakkestad.
 • Plastavfallet og papp- og papiravfall pakkes og sendes til Europa for resirkulering.

Når blir avfallet hentet?

 • Nye tømmeruter blir publisert på våre nettsider og Facebooksider før 1. juni. 
 • Det er også mulig å ringe servicekontoret med spørsmål eller gå innom og få en kopi av tømmerutene.
 • Alle husstander vil motta en sms med varsling om tømming, i oppstarten.
 • Etterhvert vil det komme en elektronisk løsning (app) som vil kunne varsle deg før hver tømmedag.

Samarbeid

 • Det er mulig å inngå samarbeid om renovasjonsavfallet med, f.eks naboene.
 • Samarbeid 2 og 2  er beregnet på enslige, eldre eller de som har lite avfall. Da deler man på dunker og sekker tilsvarende en husstand.
 • Samarbeid 3 og 3 er beregnet for litt større husstander, man får større dunker, men ikke fullt ut som en husstand.
 • Nivået på reduksjon i renovasjonsavgiften for de som samarbeider skal opp til politisk behandling før sommeren.

Kompostering

 • Det vil være mulig å inngå komposteringsavtale med Rakkestad kommune om kompostering av matavfall, på samme nivå som i dag.
 • Rakkestad kommune vil sette opp komposteringskurs i løpet av året, som er et krav for å kunne inngå avtale.

De gamle dunkene/svarte sekkene/platting/skur

 • De gamle dunkene kan brukes til sekken for plastavfall. Kan også leveres gratis på Kopla.
 • De svarte sekkene kan fortsatt brukes til husholdningsavfall og leveres gratis på Kopla.
 • Skal du bygge platting/skur må du huske på at dette må ligge "på nivå" med veien slik at renovatør enkelt får tømt dunkene.