Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstartstilskudd for nye foreninger innen kultur

Oppdatert 15. april 2019

Ingen søknadsfrist, behandles fortløpende

Det kan søkes støtte til opprettelse av nye foreninger innen kulturområdet eller nye kulturtiltak. 

Oppstartstilskudd kan også gis til reorganiserte lag når driften tas opp igjen etter minst 2 års stans.
Styrets sammensetning, foreningens vedtekter/formål og budsjett skal følge søknaden.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.

Kontakt

Søknad "Oppstarttilskudd" med vedlegg sendes:

Postadresse:
Rakkestad kommune, Pb 264, 1891 Rakkestad.
Merkes: "Oppstarttilskudd"

E-post til: postmottak@rakkestad.kommune.no
Emne: "Oppstarttilskudd"