Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har relativt nylig gjennomgått koronainfeksjon. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere.

Det kan være:

  • reise
  • ønske om å beskytte sine omgivelser
  • ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte
  • generell uro for sykdommen

Uavhengig av årsak/behov er du velkommen til å ta en oppfriskningsdose, dersom du ønsker det.

Vaksinesenteret sine vaksinasjonsdager:

Sted: Vaksinesenteret (tidl. Aktivitetshuset), Rådhusveien 1

Åpningstider vaksinesenter: kl. 08:30 - 15:00

Du kan ringe servicekontoret på telefon 69 22 55 00 dersom du trenger bistand til timebestilling.​

Husk dette før vaksinasjon med oppfriskningsdose

  • Ta med gyldig legitimasjon
  • Har du gjennomgått og fått bekreftet koronainfeksjon nylig, bør du vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdosen for å få best effekt. Ønsker du den tidligere, må du ha vært frisk i minst tre uker 
  • Det skal ha gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose 
  • Har du feber og/eller luftveisinfeksjon, skal du være hjemme og ikke komme til vaksinasjonssenteret