Hva kan du bruke?

  • Håndholdt slange
  • Vannkanne/bøtte

Hva har du ikke lov til?

  • Vannspreder
  • Ubetjent slange
  • Svetteslanger etc

Alle abonnenter oppfordres til å spare på vannet i sommer!

Trenger du vann?

Rakkestad kommune tilbyr, etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle, fylling av tanker/kanner for de med tomme drikkevannsbrønner til husstander eller dyr. Kontakt teknisk vakt på telefon 69 22 55 00 eller 90 84 12 87 (kveld/helg).