Garasjen ved leilighetskomplekset og et ubebodd hus står også i fare for å bli fjernet.

Når trær og overflatemasse er fjernet vil geologene testbore for å se om det er bevegelse i massene lenger nede i grunnen. 

Ras_skiken_jordmasser_gravd_ut_264x198.jpg