Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om vei, vann og avløp

Forkjørsregulering av div. fylkesveier i Rakkestad kommune

Vedtak V1 2 B - 201 9

Med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften) §§ 27 og 30 vedtar Statens vegvesen at følgende fylkesveier i Rakkestad kommune skal forkjørsreguleres:
 

Forskjørsvei,png