• SYNLIGGJØRING
    Rakkestadregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer.
    Rakkestad Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv og kompetanseklynger. Vi speiler næringslivets viktigste saker gjennom
    våre nettsider, sosiale medier, nettverk og gjennom saker i media.
  • MØTEPLASS
    Rakkestad Næringsråd er en møteplass for næringsdrivende. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.
  • NETTVERK
    Ta del i næringsrådets unike nettverk blant ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.
  • POLITISK PÅVIRKNING
    Rakkestad Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og er jevnlig i kontakt med politisk miljø

Medlemsfordeler Rakkestad Næringsråd

Å være medlem i Rakkestad Næringsråd koster lite - men betyr mye.
Det er du som medlem som legger premissene for hva vi skal jobbe med.
Næringsrådet taler næringslivets og Rakkestads sak i samfunnsdebatten.

Næringslivets hus i Johs.C.Liensgt. 5 - her er noen punkter om mulighetene dette samlingspunktet kan bidra med:

  • Visjonen for Næringshuset i Rakkestad:
    • Styrke stabilitet, vekst og utvikling i Rakkestad næringsliv, og dermed vekst i lokalsamfunnet.
    • Gjøre næringslivet tilgjengelig og synlig på effektiv måte.
    • Skape en arena for samarbeid, fellesskap, samtale, debatt, utvikling og kunnskap for bedrifter,
      besøkende, politikere, skoleverk og elever, samt næringsledere.
  • Lokale mål og tiltak:
    • Sosiale event for næringslivet - utstillingsmonter
    • Medlemsmøter
    • Møtested mellom næringsliv og politikere
    • Samarbeidsarena mellom skole og næringsliv
    • Et sted der kommune/politikere/ordfører etc. kan ta med aktuelle næringslivsaktører som ser for seg en Rakkestad etablering.
    • Møterom for bedrifter som ikke har selv.
    • Frokostmøter
    • Undervisning
    • Bransjemøter etc.

 

Som medlem har du og din bedrift mulighet til å aktivt påvirke vilkårene for din bedrift.

Næringsrådet fremmer næringspolitiske saker gjennom faste møter med kommunens politikere, rådmann og ordfører.

Du får tilgang til et stort og bredt nettverk, på tvers av bransjer og kommunegrenser. Bransjetilhørighet gir større gjennomslagskraft.

Du og din bedrift får inspirerende og spennende møteplasser der ny kunnskap, erfaringsutveksling og relevante tema står på dagsordenen

Næringsrådet lager undersøkelser, utarbeider rapporter, skriver kronikker og deltar på relevante konferanser, seminarer og samlinger som kommer medlemmene til gode. 

Rakkestad Næringsråd skal gjennom sine hjemmesider, sosiale medier, nyhetsbrev og kontakt med media sørge for å synliggjøre medlemsbedriftene.

ringsrådets hjemmesider er din port til relevante nyheter, linker og kunnskap.

Du får oppdaterte relevante nyheter som berører næringslivet både fra Rakkestad kommune, regionen og ellers i landet.

Vi kan tilby enkle administrasjonsverktøy som letter din administrative hverdag

Vårt kontor og vår daglige leder er alltid tilgjengelig for deg i tillegg jevnlige medlemsmøter og frokostmøter med relevante tema.

Du kan delta gratis, eller til redusert medlemspris på våre kurs, seminarer og arrangement.