Hva koster aktivitetene?

Alle aktivitetene er gratis.

Kan jeg melde barnet mitt på flere aktiviteter?

Ja, noen av aktivitetene er til og med lagt opp til at man kan bli med på flere samme dag.

Hvordan kommer barnet mitt seg til aktivitetene?

Foresatte må sørge for å få elevene til oppmøtestedet hver morgen og hente igjen på ettermiddagen.

Ved forflytninger i løpet av dagen, eller ved heldagsutflukter, vil vi sørge for busser fra oppmøtestedet til aktiviteten, og tilbake igjen ved dagens slutt.

Barnet mitt går i 7. klasse, men ønsker en aktivitet for 8. – 10. trinn, kan vi melde ham/henne på?

Nei. Aktivitene som tilbys ditt barn er de aktivitetene som er tilpasset det trinnet det går på inneværende skoleår/ved påmelding.