Stentorpveien er allerede lagt om over idrettsplassen og vil bli ferdigstilt for kjøring i uke 6. Veien mellom skolegården og hallen vil bli stengt som kjørevei og vil deretter inngå som gangvei til skolen. Kjøremønsteret for Stentorpveien blir altså lagt om fra uke 8. Vedlagte kart viser med grå illustrasjon, nytt kjøremønster.

Det vil bli noen midlertidige løsninger for å sikre adkomst for skolebarna i forhold til anleggstrafikken i en kortere periode.

Vi ber om forståelse hos naboer og oppsittere for at det i en periode ikke vil være optimale løsninger, spesielt for skolebarna. Vis hensyn og kjør forsiktig i skole- og barnehageområdet. Snart er vi ferdige med arbeidet og da blir alt så mye bedre!