Bygningen var til dels meget dårlig isolert hvilket har medført kalde rom og høye energikostnader. Bygget blir nå tilleggsisolert og vindtettet på beste måte noe som igjen vil påvirke inneklimaet og redusere energikostnadene.

I tillegg til denne fasaderehabiliteringen er hele bygget brannsikret etter dagens regelverk med nye rømningsveier og ny utvendig rømningstrapp i bakgården, på hjørnet brannstasjon/ kinosal.

Det planlegges også utført nytt rekkverk rundt hele kulturhuset da det gamle er i dårlig forfatning. Utførelsen på dette er ikke endelig avklart. Denne delen av arbeidet er planlagt i 2013 sammen med resten av rådhuset. Det presiseres at dette arbeidet er avhengig av godkjenning av budsjettet for 2013.