NY BROSJYRE - her får du all informasjon du trenger om den nye renovasjonsordningen

Hver husstand får utlevert:

  • 140 liters dunk til restavfall
  • 240 liters dunk til papp- og papiravfall (større dunker til de som har inngått samarbeidsavtaler)

Renovatøren vil kjøre ut dunkene til alle adresser i Rakkestad. Hentestedet for avfall i den nye renovasjonsordningen vil være som tidligere, den vil i hovedsak følge postruten. Det betyr at du selv må sørge for at dunken står på denne plassen når avfallet hentes. Før ordningen trer i kraft (01.06.18) må du sørge for at dunkene står lagret trygt.

I en av avfallsdunkene finner du en rull med 15 plastsekker til returplast, som skal vare et år. Hentes en gang i måneden. Du vil få nye sekker innen et år, på samme måte som dagens svarte renovasjonssekker. Husk å knyte returplastsekken og plasser den ved dunkene på hentedagen.