Pedagogisk grunnsyn: "Som du vil andre skal være mot deg, slik skal du være mot dem.

Vi har et gjennomgående fokus på barns medvirkning, slik at barna får være med i et aktivt fellesskap, der barns meninger blir tatt på alvor. Det beste barn vet, er å lek.
Personalet i barnehagen ønsker å legge til rette for god og utviklende lek. Vi har også fokus på å skape et rikt og variert språkmiljø. dette er satsningsområder, som omtales mer i barnehagens årsplan

Noahs Ark barnehage_590x385.jpg

Barnehagen har 48 plasser:

  • Mikkel Rev: 24 plasser over 3 år.
  • Nøtteliten: 14 plasser under 3 år.

Noahs Ark er privat og eies av Rakkestad Normisjon.

Barnehagens beliggenhet er i Menighetshuset på Holøsåsen, Bergveien 13.
Vi flyttet inn i nye lokaler i 2009, med god plass både ute og inne.
Uteområdet er variert, med litt skog, egen lavvo og akebakke.
Innearealene fremstår også som lyse og hensiktsmessige.