I tillegg til barnehagen er det også tilknyttet et tilbud om Åpen Barnehage. Det er et gratis tilbud en dag i uka for barn og foreldre, og organisert av helsesøster og førskolelærer. Under Åpen Barnehage ligger det også et minoritetsspråklig tilbud. Hver onsdag fra og med september åpner vi dørene for interesserte brukere av Åpen Barnehage.

Byggeklossen Barnehage får et oppgradert uteområde til glede og fornøyelse for ansatte og barn.

Tankene for barnehagen er;

1. Barn og voksne er like viktige byggeklosser i hverdagen.
2. Barn skal få lov til å legge byggeklosser som de mener er viktige ut fra eget ståsted.
3. Barn skal få lov til å utforske ulike byggeklosser.
4. Barn skal få vite at selv en liten byggekloss kan være med å skape noe stort.
5. Lek som byggekloss skaper glede hos barnet og hjelper dem samtidig til å forstå samfunnet.