Første gangs navnevalg

Innen barnet fyller seks måneder må den, eller de som har foreldreansvaret for barnet, gi folkeregisteret melding om fornavn. En tid etter fødselen mottar de(n) foresatte et skjema der det skal gis melding om navn, og dette må sendes tilbake til folkeregisteret. Har barnet fylt seks måneder uten at melding er sendt eller uten at meldingen kan godtas, får barnet som hovedregel morens etternavn. Et barn skal ha fornavn og etternavn.

Kilde:Norge.no

Fornavn

 Man kan skifte fornavn ved å sende melding til folkeregisteret ved likningskontoret. Da skal man benytte blanketten "Melding om endring av navn". Navneendring på denne måten kan som hovedregel bare skje én gang hvert tiende år. Det koster ikke noe. Gjelder meldingen et barn over 12 år, må også barnet selv ha samtykket. Det kan ikke velges navn som kan bli til vesentlig ulempe, eller navn som av andre sterke grunner ikke kan godtas. Som fornavn kan det ikke velges et navn som er registrert i Det sentrale folkeregistret som et navn som er eller har vært i bruk som etternavn eller mellomnavn. Navnet kan likevel tas som fornavn dersom det har opphav eller tradisjon som fornavn i Norge eller i utlandet eller har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn.

Kilde: Norge.no

Mellomnavn

Navn som etter sin art er et etternavn, og som settes mellom fornavnet og etternavnet. Man må skille mellom det å ha to eller flere fornavn og det å ha et mellomnavn. Et mellomnavn blir heller ikke en del av etternavnet. Navn som kan tas som etternavn, kan tas som mellomnavn.

Kilde: Norge.no

Etternavn

En kan velge etternavn og mellomnavn når flere enn 200 personer i Norge har det som etternavn.
I et slikt tilfelle er det ikke nødvendig å forklare hvilken tilknytting en har til navnet. Dersom navnet ikke er i bruk i Norge som etternavn, kan det etter visse vilkår tas som nytt etternavn eller mellomnavn.