Rakkestad Næringsråd har sammen med næringslivet laget forslag til kommunens næringsplan.

Forord:

Den strategiske næringsplanen vil gi visjon, sette mål, samt foreslå tiltak som skal bidra til et mer konkurransedyktig
næringsliv i årene fremover.
Strategisk næringsplan bør rulleres årlig mot de vedtatte tiltakene, slik at eventuelle delmål kan justeres.
Den bør legges til grunn for kommunens handlingsprogram og budsjettarbeid.

Interessante parameter å følge i utviklingen kan være antall selskap og nye selskap, prioriterte bransjer, arbeidsplasser, innflyttere/utflyttere og pendlerandeler.

Rakkestad Kommune skal utvikle en god kultur for næringsutvikling.

Det er en målsetning for vår kommune å legge til rette for god næringsutvikling.
Med det menes å støtte opp om nye og etablerte bedrifter for å sikre arbeidsplasser og tilflytting.

Strategisk Næringsplan 2017 - 2021, her kan du klikke deg inn å følge utviklingen på målene i næringsplanen
fra Rakkestad Næringsråd sine sider,

eller klikk det rett inn på målet du søker i listen under:

 

 

                        RstadNæringsrådNæringsplan[1].JPG