Her finner du noen av aktivitetene som er gjennomført:

 • Bransjemøte mellom byggesaksavdelingen Rakkestad kommune og byggebransjen.
 • Temadag/ Seminar der vi inviterer næringslivet til følgende agenda: 
  "Hva er framtidas konkurransefortrinn i "det grønne skiftet" ?
  Rakkestad Næringsråd vil hente inn foredragsholdere fra både politisk hold og fra næringsliv/ forskning og drøfte saker som blant annet
  lønnsomhetsspørsmål, utfordringer og muligheter.
 • Næringsfrokost med NAV/ Gro Momrak - vedr. sykemeldinger, sykefravær, IA bedrift eller ei ? 
  Case og drøftinger, nye regler og hjelp. Vertsbedrift IDUN.
 • Næringsfrokoster med bedriftspresentasjoner - vi skal gjøre bedriften i Rakkestad kjent med hverandre.
  5 bedrifter presenterer seg hver gang med 15 minutter hver - frokost, mingling og muligheter.
 • Nytt kurs i re-sertifisering i "Varme arbeider" - 
  Det blir satt opp både kveldskurs ( over 2 kvelder) og ett dagskurs.
 • Nytt kurs i Excel - arrangør og gjennomfører Rakkestad Næringsråd - for medlemmer.
  Meld gjerne interesse om du har behov.
 • Nytt kurs i "Tjen penger med facebook" - hvordan bruke sosiale medier riktig i markedsføring / mersalg.

 

 • Temamøte: Eierskifte og generasjonsskifte ( Bright Performance as)
 • Kursserie: Omstilling, innovasjon og strategiarbeide i bedriften ( Bright Performance as)
 • Næringsfrokost: Nye ideer og kjennskap til virkemiddelapparatet.
  Informasjon om virkemiddelapparatet. Kan vi ha medlemsmøte om mål - strategier - workshop? Hvordan finne nye ideer ?
  Nye bestemmer og hva betyr disse for bedriften ? Hvordan vokse ? Hvordan få tak i pengene ?
 • Bedriftsrunder / besøk der næringsrådet har med seg ordførere ut til bedrifter.
 • LEDERSKOLEN setter opp sammen med AOF - i Rakkestad ! plan - januar 2017
 • HMS for ledere i samarbeid med AOF - dette er obligatorisk for alle bedrifter.    
  Selv om HMS / Helse- miljø- og sikkerhet) er ett innarbeidet begrep og arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring,
  så kan det være vanskelig å komme i gang.
  Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting, 
  er det nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.
  Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra Arbeidstilsynet og behandler bl.a.:
  • Nytteverdi av systematisk HMS arbeid
  • Lov og regelverk
  • Ansvar, rolle og oppgaver i HMS arbeidet
  • HMS faktorer
  • Kartleggingsmetoder
  • Dokumentasjon og systematikk
 • Lederskolen samarbeider med AOF - her legger vi også ut interessante artikler og tematikk i forkant. 
  FOR Å BLI EN DYKTIG LEDER, TRENGS BÅDE KUNNSKAP OG ERFARING.
  LEDERSKOLEN BIDRAR TIL Å STYRKE DEG SOM LEDER.
  Ledelse er et fag på lik linje med andre fag.
  For å bli en dyktig leder trengs kunnskap og erfaring.
  Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. 
  Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte.
  Vi lære og utvikler oss.
  Det er dette LEDERSKOLEN handler om.