- Det er mange beholdere som skal ut, og vi starter opp i god tid for å være sikre på at alle har utstyret de trenger før oppstarten i september, sier ingeniør Martin Andersen, kommunalteknikk i Rakkestad kommune. 

Avfallsbeholderen blir levert til din husstand. Det er viktig at du åpner lokket på avfallsdunken din og tar med deg kjøkkenkurv, informasjonsbrosjyre og bioposer inn.

Starter i september

Fra september 2023 må alle husstander i Rakkestad kommune sortere sitt eget matavfall.

- Vi henter ikke matavfall før i september, så vent med å kaste noe i beholderen til nærmere oppstart, sier Martin Andersen. 

Dette får du:

  1. Informasjonsbrosjyre om matavfall
  2. En 140 liters utendørs avfallsbeholder
  3. Ventilert kjøkkenkurv
  4. To ruller med bioposer. Tilsvarer et års forbruk.
Bilde_Utstyr_du_får_utlevert.jpg

Ingen betydelig økning i renovasjonsavgiften

Det ikke planlagt en dramatisk økning i renovasjonsavgiften når Rakkestad kommune nå innfører kildesortering av matavfall.

- Innføring av kildesortering av matavfall medfører selvsagt en del innkjøp for kommunen, men en stor del av dette er investeringer som vi skal avskrive over flere år. Selve driften av ordningen blir ikke vesentlig dyrere, og dermed forventer vi også å holde renovasjonsgebyret nede, sier Martin Andersen.

Henter avfall annenhver uke

- At vi nå lykkes med både økonomi og kildesortering skyldes i hovedsak at matavfall og restavfall skal hentes hver 2. uke. Det vil være like mye kjøring som tidligere, men renovasjonsbilen bytter på hvilket avfall den henter hver gang. Noen vil kanskje være bekymret når matavfall og restavfall skal hentes annenhver uke, men vi regner med det vil gå bra. Dette er noe de klarer andre steder i landet, og jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skal klare det i Rakkestad også. Dersom du opplever at beholderen til restavfall blir for liten har du selvsagt muligheten til å kjøpe en større, forteller Martin Andersen.

Hva med plastemballasje og papiravfall? 

Det er viktig å understreke at endringene vi gjør nå kun gjelder matavfall og restavfall. Plastemballasje og papp- og papiravfall skal fortsatt kildesorteres som før.

- Faktisk er kroken vi bruker til å levere ut det nye utstyret spesielt laget for å henge sekken til plastemballasje på restavfallsbeholderen, så her kan alle delene av informasjonspakken brukes! avslutter Martin Andersen.  

Borettslag, sameier og samarbeid

Borettslag og sameier skal også kildesortere matavfall i egen beholder. Styreledere bes ta kontakt med kommunen for å avklare behov og praktiske løsninger omkring matavfall i sitt borettslag. Abonnenter som samarbeider om renovasjon vil få felles beholder til matavfall.

Har du andre spørsmål om matavfall eller renovasjon? 

  • Les informasjonen vi har på våre nettsider. Se vår praktiske informasjon eller ta en kikk på hvilke spørsmål og svar vi allerede har fått om matavfall. Her finner du mer informasjon om kildesortering av matavfall i Rakkestad kommune
  • Kom og snakk med oss. Kommunen holder åpent kontor om matavfall i uke 34, 35, 36 og 37, mellom kl. 12:00-16:00. Kom innom servicekontoret og snakk med Martin Andersen. Han kan svare på spørsmål om matavfall og andre henvendelser om renovasjon.
  • Onsdag 23. august inviterer vi til informasjonsmøte om matavfall i Festsalen i Rakkestad kulturhus kl. 18:00. Her får du informasjon om den nye ordningen for matavfall, praktiske tips og råd om hvordan lykkes med kildesortering.