Det er engasjert en entreprenør for å utføre arbeidet. I denne omgang vil det bli satt opp veinavnskilt i kryss mot kommunale og private veier. Senere vil statens vegvesen sette opp veinavnskilt i kryss mellom riks- og fylkesveier.

De nye skiltene vil så langt det er mulig bli plassert på eksisterende stolper med andre skilt. Der det ikke finnes slike stolper vil det bli satt ned nye stolper hvor veinavnskiltene blir plassert. Plasseringen av disse nye stolpene vil så langt det er mulig bli plassert i det arealet som tilhører veieier og slik at det ikke blir til hinder for tilgrensende areal.