For å få tilgang til "Min side", må du logge inn via ID-porten for å sikre at bare du har tilgang til dine opplysninger. Her kan du logge inn.

Løsningen er i utvikling for å gi deg bedre oversikt og rask tilgang til ulike kommunale tjenester du bruker.

På "Min side" kan du som innbygger få innsyn i digital kommunikasjon med Rakkestad kommune, informasjon om kundeforhold, saker, korrespondanse m.m.

I starten vil Min side bare kunne tilby noen få innsynstjenester, men mer funksjonalitet vil komme senere.»