Slik går du fram

 • Kontakt servicekontoret, avtal tid for å skrive lånekontrakt
 • Ha med kr 500,- i kontanter (depositum)
 • Ha med legitimasjon med bilde
 • Sykkelen utleveres tirsdager - innlevering senest påfølgende mandager
 • Du må ha med noe å oppbevare laderen i
 • Syklene bør lades etter ca 10 mil normal bruk

Syklene står utstilt i klimalåven under årets Markens Grøde (10. - 12. august).

Kan alle låne?

 • Du må være fyllt 16 år

Låne_elsykkel_2.jpg

Krav/forpliktelser til lånetaker

 • Du må alltid bruke hjelm nå du sykler
 • Du må ikke sykle i ruspåvirket tilstand
 • Du må kun benytte den medfølgende laderen til å lade batteriet
 • Du må sykle varsomt og med aktsomhet
 • Du må fjerne sykkelcomputeren og låse sykkelen når den parkeres 

Fossilfri 2030

Sykkelprosjektet er en del av et prosjekt (Klima Østfold) i Østfold hvor alle kommuner samarbeider om å bidra til fossilfri transportsektor. Dette igjen er en del av et større prosjekt kalt Hela Gröna vegen. 

Sykkel er en viktig del av løsningen. De er levert av Stians Sport As og service og vedlikehold utføres av Kirkens Bymisjon Pedalen.