Bruken av motoriserte kjøretøy innebærer også forstyrrelser, støy og annen forurensning som har negativ innvirkning for dyrelivet.
Barmarkskjøring medfører i tillegg slitasje og skade på vegetasjonen.
For i størst mulig grad å eliminere muligheten for konflikt, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrifter: