Skolen har behov for følgende stillinger:

Fagarbeider/assistent:

 • Minimum 300 % fast/vikariat f.o.m. 01.08.2019 t.o.m 31.04.2020.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp undervisning til elever med rett til spesialundervisning i hht opplæringsloven i samarbeid med spesialpedagog og miljøterapeut.
 • Undervisningen foregår i gruppe og/eller som 1-1 undervisning, noe av arbeidstiden legges til skolens SFO.
 • Samarbeid med personalteam og foreldre.
 • Ledsager ved skoletransport.

 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn som har sammensatte lærevansker.
 • Det er ønskelig med erfaring i forhold til utfordrende atferd.
 • Det er ønskelig med erfaring med tegnspråk/tegn til tale.
 • Vi legger vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til overblikk og selvstendig arbeid.
 • Det er nødvendig at du behersker godt norsk muntlig og skriftlig.
 • Holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon.

 

 

 

 

Miljøterapeut

 

 • Inntil 200% fast stilling fra 01.08.2019

 

Arbeidsoppgaver:

• Gi undervisning til elever med rett til spesialundervisning i hht opplæringsloven.

• Bidra med faglig kompetanse i arbeidet rundt opplæringstilbudet til enkeltelever.

• Undervisningen foregår i gruppe og/eller som 1-1 undervisning, noe av arbeidstiden legges til skolens SFO.

• Samarbeid med personalteam og foreldre

• Holder deg faglig og pedagogisk oppdatert.

• Er endringsvillig og lojal mot skolens satsningsområder

Det er en fordel om du har kompetanse i å tilrettelegge for fysisk aktivitet for  elevgruppa.

 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med tre årig utdannelse innen helse og sosialsektoren.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn som har sammensatte lærevansker.
 • Det er ønskelig med erfaring i forhold til utfordrende atferd.
 • Det er ønskelig med erfaring med tegnspråk/tegn til tale.
 • Vi legger vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til overblikk og selvstendig arbeid.
 • Det er nødvendig at du behersker godt norsk muntlig og skriftlig.
 • Holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon.
 • Løsningsfokusert med en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og
 • problemstillinger.

 

 

Lærer - spesialpedagog

 

 • Inntil 300 % faste stillinger f.o.m. 01.08.2019.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning av elever med rett til spesialundervisning i hht opplæringsloven, med utgangspunkt i de grunnleggende ferdigheter i Læreplanen.
 • Personalet er tverrfaglig sammensatt med lærere/spesialpedagoger, miljøterapeuter og assistenter og jobber i team, der læreren er teamleder med hovedansvar for innholdet i opplæringstilbudet.
 • Undervisningen foregår i gruppe og/eller som 1-1 undervisning, og det er kontaktlæreransvar for en gruppe elever.
 • Deltakelse i tverrfaglige møter og samarbeid med ulike instanser.
 • Ansvar for intern og ekstern veiledning.

 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent undervisningskompetanse for fast tilsetting i grunnskolen.
 • Vi søker etter allmennlærer/førskolelærer med master i spesialpedagogikk eller tilsvarende på universitets- eller høyskolenivå.
 • Det er en fordel at du har erfaring fra å undervise barn med spesielle behov og individtilpasset opplæring.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Kompetanse/erfaring med bruk av alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).
 • Ønskelig med veiledningskompetanse.

 

For alle stillingene forventes det at du:

 

 • Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft.
 • Har gode kommunikative ferdigheter og relasjons kompetanse.
 • Holdninger som fremmer anerkjennelse og jobbmotivasjon.
 • Løsningsfokusert med en proaktiv og målrettet tilnærming til utfordringer og

problemstillinger.

 • Holder deg faglig og pedagogisk oppdatert.
 • Skriver og snakker godt norsk.
 • Er endringsvillig og lojal mot skolens satsningsområder

 

Vi kan tilby:

 • Spennende oppgaver i et tverrfaglig og kompetent miljø med fokus på faglig utvikling.
 • Muligheter for kursing, eksterne veiledningsoppdrag, rom for påvirkning og tillitsbasert ledelse.
 • Trivelig arbeidsmiljø med muligheter for samarbeid med mange engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Menn oppfordres til å søke.

 

 Arbeidsvilkår og lønn etter gjeldende reglement og tariffavtale.  Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingene. Prøvetid: 6 mnd.

Skriftlig søknad sendes til Mortenstua skole, Symraveien 1, 1850 Mysen eller på mail til: post@mortenstua.no

 

For mer informasjon: www.mortenstua.no, og opplysninger 69891371 eller

 Rektor Torhild Thoresen tlf: 91709255

 

Søknadsfrist:  01.05.2019