Nå som papirproduksjonen går ned, kan massivtre være et bærekraftig og lønnsomt bruksområde for skogen vår?