Min fastlege - HelseNorge

Når du har logget deg på Min Fastlege - HelseNorge  kan du:

  • finne ut hvilken fastlege du har
  • se fastlegens adresse og telefonnummer
  • bytte fastlege
  • melde deg inn eller ut av ordningen
  • ​se hvor mange bytter som gjenstår
  • se hvem du har hatt som fastlege tidligere