Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Vil du testes for Covid-19? ta kontakt med din fastlege.
Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.
Prøvesvar HelseNorge.no her kan du sjekke for svar på din prøve.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...
A A A

Miljøterapeut 100% fast stilling + 100% vikariat/prosjekt (1 år)

Oppdatert 04. august 2020

Seksjon Familiesenter består av enhetene barnevern, psykisk helsearbeid og rustjeneste, fysioterapi- og ergoterapitjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt Frivilligsentralen. Seksjonen har en felles seksjonsleder. Hver enkel enhet ledes i det daglige av enhetsleder for hvert tjenesteområde.

Enhet psykisk helsearbeid og rustjeneste består av to team. Det ene teamet arbeider primært med mennesker med rusproblematikk og aktivitetstjenester, det andre teamet med barn og voksne. Ansatte arbeider tverrfaglig på tvers av teamene og tett mot andre seksjoner. Enheten har mange ulike gruppetilbud, forebyggings- og behandlingstilbud. Brukere av tjenesten er 0-100 år, og har ulike former for utfordringer. Enheten er blitt styrket som følge av rusopptrappingsplanen, og tilbudet til brukergruppen er i utvikling. Tjenesten er opptatt av recovery modellen, og bruker FIT som tilbakemeldingsverktøy.

Søknadsfrist 09.08.2020.

Les hele utlysningen her:

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Støttekontakter.png