Miljøgruppa er en kommunal sysselsettingsgruppe hvor arbeidet er av praktisk art.

I sommerhalvåret jobber vi mye med gressklipping, luking, kantslåing og sti-rydding.
Vi vasker biler for hjemmesykepleien i kommunen og skifter hjul på disse.
På vinterstid har vi vedkapping og stolrensing, og for enkelte boligområder har vi også snømåking og strøing.