Mellom klokka 12.00 og 15.00 på lørdag 12. februar kan dere ta en titt på de flotte elevarbeidene som alle 5.-trinnselevene i Rakkestad har produsert under veiledning av Kari Sandstø Kjøll.

Maleverkstedet er et tilbud i Den kulturelle skolesekken lokalt, og bildene presenteres vanligvis under Kulturhælja i kulturhuset. Da hælja i år dessverre er avlyst, holder Galleri Sandstø Kjøll egen utstilling i Storgata 6. Alle er hjertelig velkomne!