Magasinet vil vise frem noe av det kommunen tilbyr av ulike muligheter. Med vår vakre natur, gode offentlige tilbud, et rikt sosialt og kulturelt liv og et næringsliv i sterk vekst, mener vi at Rakkestad kommune, i hjertet av Østfold, vil være et attraktivt alternativ både for dem som vil bo, arbeide og starte opp bedrifter.

Magasinet vil komme ut 2 ganger i året og ha fokus på de gode historiene, presentere menneskene i Rakkestad, vise vårt rike næringsliv, ha en positiv vinkling og skape et engasjement for bygda.

- Vi håper og tror at dette vil bli et magasin som tas fram og leses ofte. Vårt mål er å fremme stolthet for bygda vår, vise fram hva vi har, slik at de som vurderer å flytte hit faktisk gjør det og at de som søker jobb her får et positivt inntrykk av bygda vår. Vi håper at magasinet også vil ligge tilgjengelig hos bedrifter, hos tannlegen og på legekontorene osv., forteller redaktør Kåre Kristiansen og leder i Rakkestad Næringsråd Anja Guerrera.

Opplag og distribusjon

Forside Rakstingen_2.jpg Magasinet vil distribueres i papir til alle husstander og bedrifter, i tillegg til at servicekontoret og Næringsrådet vil disponere et opplag. Magasinet vil også bli laget i en digital versjon.

 

«Rakstingen»
Magasinet Rakstingen skal lages av firmaet 07 Moss, i nært samarbeid med en redaksjonsgruppe i Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd. Firmaet har høy kompetanse og god erfaring med denne type produksjoner. Vi håper at næringslivet ser nytten av å bruke dette flotte innbyggermagasinet for annonsering og markedsføring av sine produkter og tjenester.