De søker etter tydelige voksne som har interesse for å jobbe med et funksjonshemmet barn.