Ved mottakelse av preutfylt selvangivelse må du selv kontrollere denne. Dersom den foreløpige beregningen viser restskatt, kan du betale tilleggsforskudd senest 30. april. Skattytere med forskuddsskatt har samme mulighet til å betale tilleggsforskudd, men fristen er da 31. mai. På denne måten unngår du rentetillegg på restskatten.

Skatteavregning kommer i juni for de aller fleste lønnsmottakere og pensjonister. Øvrige skattytere mottar oppgjør i oktober.

Vi kan hjelpe deg med endring av kontonummer for skatt til gode. Du kan bare endre til et av de andre oppgitte kontonumrene på selvangivelsen eller til et utbetalingskort.