4 RULLERENDE TEMAER:

  • Uro og bekymringstanker
  • Nedstemthet og negative tanker
  • Søvn og søvnvansker
  • Selvhevdelse og grensesetting

Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle 4 kurssamlingene. Temaene vil rullere hver måned.
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i Psykisk helsearbeid og rustjeneste

Livet kan i perioder oppleves krevende, og det er normalt å ha tøffe dager innimellom. Noen ganger utvikler det seg til psykiske lidelser, og de fleste vil i løpet av livet kunne bli berørt enten for egen del, som pårørende, eller som hjelper. I løpet av kursrekken lærer man om vanlige utfordringer og lidelser, hvordan vi kan fremme god psykisk helse, og forebygge lidelse.

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å forstå og håndtere stress, takle utfordringer eller uro de kjenner på.


Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste

Datoer og temaer for våren

Vi har livsmestring på  Dorkas café, Familiesenteret kl. 14.30-16.00.

DATO - mandag

UKE

TEMA

24. januar 4

Uro og bekymringstanker

31. januar 5

Nedstemthet og negative tanker

7. februar 6

Selvhevdelse og grensesetting

14. februar 7

Søvn og søvnvansker 

  8

Ikke kurs, pga vinterferie

28. februar 9

Negative tanker og nedstemthet

7. mars 10

Selvhevdelse og grensesetting

14. mars 11

Søvn og søvnvansker

21. mars 12

Uro og bekymringstanker

28. mars 13

Negative tanker og nedstemthet

4. april 14

Selvhevdelse og grensesetting

11. april 15

Søvn og søvnvansker

18. april 16

2. påskedag - ikke undervisning

25. april 17

Uro og bekymringstanker

02. mai 18

Negative tanker og nedstemthet

09. mai 

19 Søvn og søvnvansker
16. mai 20

Selvhevdelse og grensesettingse og grensesetting

23. mai

21 Uro og bekymringstanker

30. mai

22 Negative tanker og nedstemthet

06. juni

23 2. pinsedag - ikke undervisning

13. juni

24 Selvhevdelse og grensesetting
   

Kurset holdes hver mandag, utenom  mandag i vinterferien -og 2. dagpåske.

Følg med på kommunens nettsider for videre oppdatering rundt tema for LIVSMESTRING.

Ring gjerne servicekontoret (tlf. 69 22 55 00) for hjelp til å finne ut av dette, 
om du synes det er vanskelig å finne
 

Hvem kan være med ? og må jeg ha henvisning

Lavterskeltilbud for alle over 16 år bosatt i Rakkestad kommune

Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle kurssamlingene. 
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i psykisk helsearbeid og rustjeneste.     

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å håndtere stress vi alle har i perioder av livet, samt gi deg noen verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner.  
Kurset kan gi hjelp til å forstå deg selv eller andre når livet er krevende. Kurset passer for de med milde til moderate psykiske helseutfordringer, de med et gryende rusproblem eller deg som pårørende til noen som har det vanskelig.

Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste