4 RULLERENDE TEMAER:

  • Uro og bekymringstanker
  • Nedstemthet og negative tanker
  • Søvn og søvnvansker
  • Selvhevdelse og grensesetting


Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle 4 kurssamlingene. Temaene vil rullere hver måned.
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i Psykisk helsearbeid og rustjeneste

Livet kan i perioder oppleves krevende, og det er normalt å ha tøffe dager innimellom. Noen ganger utvikler det seg til psykiske lidelser, og de fleste vil i løpet av livet kunne bli berørt enten for egen del, som pårørende, eller som hjelper. I løpet av kursrekken lærer man om vanlige utfordringer og lidelser, hvordan vi kan fremme god psykisk helse, og forebygge lidelse.

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å forstå og håndtere stress, takle utfordringer eller uro de kjenner på.


Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste

Vi vil forholde oss til de smittervernfaglige anbefalinger som er både i kommunen og FHI.

Når?

 

DATO - mandag

UKE

TEMA

30. august

34

Selvhevdelse og grensesetting

6. september 36

Uro og bekymringstanker

13. september 37

Nedstemthet og negative tanker

20. september 38

Søvn og søvnvansker

27. september 39

Selvhevdelse og grensesetting

4. oktober 40

Ikke kurs, pga høstferie

11. oktober 41

Uro og bekymringstanker

18. oktober 42

Nedstemthet og negative tanker

   

Kurset holdes hver mandag, utenom høst- og juleferie.

Siste dag før jul er mandag 20.12-21

Følg med på kommunens nettsider for videre oppdatering rundt tema for LIVSMESTRING.

Ring gjerne servicekontoret (tlf. 69 22 55 00) for hjelp til å finne ut av dette, 
om du synes det er vanskelig å finne